Meier, Sven, Prof. Dr.-Ing.

Meier,  Sven, Prof. Dr.-Ing.
Room: B131 Badstraße 24
77652 Offenburg
Badstraße 24
Room: E004
77652 Offenburg 0781 205-219 sven.meier@hs-offenburg.de

Function

Lectures (current and previous semester)

  • Elektrotechnik 2, E+I1709
  • Labor Elektrotechnik, E+I1710
  • Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie 2, E+I1722
  • Labor Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie, E+I1723
  • Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie 3, E+I701
  • Netzschutztechnik, E+I1725
  • Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie 1, E+I1721
  • Elektrotechnik II, E+I216